100% aandacht schenken?


Delen met iemand
Afdrukken voor later

Wettelijke vermeldingen.

Auteursrecht, merken,aansprakelijkheid, privacy en algemene verkoopsvoorwaarden enz..


Auteursrecht en recht van een producent van databank
De site nooz.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Nooz de auteursrechten en rechten van de producent bezit.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Nooz
De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.
Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden

 

Merken en handelnamen
NOOZ is a registered trademark
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het lettertype en de naam Nooz, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Nooz

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud
NOOZ besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Nooz kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden produkten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Nooz kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Nooz kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd

 

Online Privacy Policy
Nooz is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Op deze website van Nooz worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt, of deelneemt aan een enquête of wedstrijd of gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonsgegevens die u via dergelijke formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Nooz. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van Nooz. Indien u dergelijke informatie niet onder papieren vorm of niet per e-mail wenst te krijgen, kan u ons een email sturen naar info@nooz.be.
U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met copie van uw identiteitskaart naar Nooz. De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van Nooz kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van Nooz. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld. De gegevens die u eventueel liet publiceren in de telefoongids zijn uiteraard wel voor derden toegankelijk. Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Bij het gedeelte e-Services van deze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de e-Services te personaliseren en om op een veilige manier uw identiteit te controleren wanneer u toegang vraagt tot persoonlijke informatie.
We registreren welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden
In deze documenten vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten :
Algemene verkoopsvoorwaarden
gastenboek

fotoboek

persboek

is nooz voor mij?
stuur mij de noozletter
contacteer ons
Tel. 014 50 20 53 - info@skynooz.be
Volg ons
Delen via

VTM Nieuws

erkent Nooz!© 2024 SkyNooz - Created by TOP